ညလင္းထယ္ - ပထမတန္းစား [2015 Album] MP3 (320Kbps!) - Mg Shan Lay

Mg Shan Lay

High Quality MP3 သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းထားသ​​ေလာက္ တင္​ေပးထားပါသည္။ အ​ေ၀း​ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္း​ေခြ၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သီခ်င္းခ်စ္သူမ်ား အဆင္​ေျပပါ​ေစခင္ဗ်ား။

Hot

Thursday, October 1, 2015

ညလင္းထယ္ - ပထမတန္းစား [2015 Album] MP3 (320Kbps!)

ညလင္းထယ္ - ပထမတန္းစား [2015 Album] MP3 (320Kbps!)
No. Song Title Download
1.
ခ်စ္ျခင္းမွာ ကစား                                                               
2.
ကမ္းက​ေလးရဲ႕ ဟိုဆီ
3.
ငါဆိုတာကို
4.
မ်က္ရည္မ်ား
5.
ျပန္လာမွာလားခ်စ္သူ
6.
ျပဇာတ္ထဲမွာ
7.
ျမန္ျမန္
8.
​ေသႏိုင္တယ္လို႔​ေျပာရင္
9.
ပထမတန္းစား
10.
ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ

No comments:

Post a Comment

Mingalar Par !