ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း + ေကေကတီ - မူပိုင္ [2014 Album] - Mg Shan Lay

Mg Shan Lay

High Quality MP3 သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းထားသ​​ေလာက္ တင္​ေပးထားပါသည္။ အ​ေ၀း​ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္း​ေခြ၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သီခ်င္းခ်စ္သူမ်ား အဆင္​ေျပပါ​ေစခင္ဗ်ား။

Hot

Thursday, August 7, 2014

ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း + ေကေကတီ - မူပိုင္ [2014 Album]

No.Song TitleDownload
1.သီခ်င္းရွင္ကို ၾကင္နာပါ - ေကေကတီ                                     
2.မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့ေမာင္ - ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း
3.တစ္ရြာသားနဲ႔ပု၀ါပါး - ေကေကတီ
4.မူပိုင္ - ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း
5.ပိုင္ရွင္ - ေကေကတီ
6.သီခ်င္းဧည့္သည္ - ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း
7.ေရဆန္မွာေခ်ာ ေရစုန္မွာေမ်ာ - ေကေကတီ
8.ၾကားစကား - ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း
9.မိုးေပၚမွာေနခ်င္တယ္ - ေကေကတီ
10.သူသိသြားၿပီ - ဗန္ေသာဒ့္က်င္း
11.ရင္တို႔တိုးေ၀ွ႕ဆဲပါခိုင္ - ေကေကတီ
12.ကံကိုပံုမွာ စိုးရိမ္လို႔ - ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း
13.ေမာင့္မ်က္ရည္၀ိုင္း - ေကေကတီ
14.ဘုရားစူး - ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း
15.အႀကီးတစ္လံုး အေသးတစ္လံုး

No comments:

Post a Comment

Mingalar Par !