MC Bay Gyi - Collections - Mg Shan Lay

Mg Shan Lay

High Quality MP3 သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းထားသ​​ေလာက္ တင္​ေပးထားပါသည္။ အ​ေ၀း​ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္း​ေခြ၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သီခ်င္းခ်စ္သူမ်ား အဆင္​ေျပပါ​ေစခင္ဗ်ား။

Hot

Saturday, June 21, 2014

MC Bay Gyi - Collections

No.Song TitleDownload
1.I am Ferry                                                          
2.Ka Na Lay Par
3.Lann Pya Kyal Lay
4.A Way Yoke Chit Thu
5.Pyan Lar Khae Par
6.Nin Kwal Twar Tat Yin Htae Ka
7.A Pho Nat A Ma Tan Yaw Zin
8.Ngar Doe Ma Way Tot Bu
9.Pyan Khae Tot

No comments:

Post a Comment

Mingalar Par !