အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္ + ေကာင္းေကာင္း + ျမင့္ျမတ္ - ဘ၀တစ္ေကြ႔ [2013 Album] - Mg Shan Lay

Mg Shan Lay

High Quality MP3 သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းထားသ​​ေလာက္ တင္​ေပးထားပါသည္။ အ​ေ၀း​ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္း​ေခြ၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သီခ်င္းခ်စ္သူမ်ား အဆင္​ေျပပါ​ေစခင္ဗ်ား။

Hot

Thursday, June 26, 2014

အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္ + ေကာင္းေကာင္း + ျမင့္ျမတ္ - ဘ၀တစ္ေကြ႔ [2013 Album]

No.Song TitleDownload
1.ျပန္ဆံုမယ့္တစ္ေန႔ - အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္                                              
2.အႏႈိင္းမဲ့ထိပ္ထား - ျမင့္ျမတ္
3.တန္ဖိုးထားပါ့မယ္ - ေကာင္းေကာင္း
4.ကိုယ္ + မင္း = လမင္း - ျမင့္ျမတ္ + အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
5.ႏွလံုးသားအရင္းအႏွီး - အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
6.ခ်စ္သူ - ျမင့္ျမတ္
7.သုညဘ၀ - ေကာင္းေကာင္း
8.အခ်စ္အိပ္မက္ေလး - ေကာင္းေကာင္း + အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
9.လြန္ဆန္မရတဲ့စည္း - အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
10.သူစိမ္းလိုမ်ဳိး - ျမင့္ျမတ္
11.အခ်စ္နဲ႔အတူ - ေကာင္းေကာင္း
12.အခ်ိန္ခဏေလးေပးပါ - အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
13.ကမ္းမယ့္လက္ - ျမင့္ျမတ္
14.ဘ၀တစ္ေကြ႔ - ေကာင္းေကာင္း + ျမင့္ျမတ္ + အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္

No comments:

Post a Comment

Mingalar Par !