အငဲ - စိတ္ရြက္ေလွ [2004 Album] - Mg Shan Lay

Mg Shan Lay

High Quality MP3 သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းထားသ​​ေလာက္ တင္​ေပးထားပါသည္။ အ​ေ၀း​ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္း​ေခြ၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သီခ်င္းခ်စ္သူမ်ား အဆင္​ေျပပါ​ေစခင္ဗ်ား။

Hot

Saturday, May 31, 2014

အငဲ - စိတ္ရြက္ေလွ [2004 Album]

No.Song TitleDownload
1.ေခတ္သစ္ဗီသိုဗင္                                                                  
2.မရည္ရြယ္ပဲျဖစ္ႏိုင္တယ္
3.အတိတ္ကိုပ်ံသန္းျခင္း
4.စိန္ေခၚျခင္း
5.စိတ္ရြက္ေလွ
6.ပ်က္ဆီးျခင္း
7.၈၅ မႏၱေလးညမ်ားတမ္းခ်င္း
8.ေႏြညမ်ား
9.သန္းေခါင္ယံေနာက္ ေကာင္းကင္ေအာက္
10.အနမ္းေသ
11.လိုက္ခဲ့ေခၚမယ္
12.တံခါးေခါက္သူ

No comments:

Post a Comment

Mingalar Par !