အငဲ - ဆဌမအာရံု [2004 Album] - Mg Shan Lay

Mg Shan Lay

High Quality MP3 သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္းထားသ​​ေလာက္ တင္​ေပးထားပါသည္။ အ​ေ၀း​ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္း​ေခြ၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သီခ်င္းခ်စ္သူမ်ား အဆင္​ေျပပါ​ေစခင္ဗ်ား။

Hot

Thursday, May 29, 2014

အငဲ - ဆဌမအာရံု [2004 Album]

No.Song TitleDownload
1.ေကာင္းေသာည                                                     
2.ႏူးည့့့ံတဲ့အမိန္႔ေတာ္
3.လူေတြနဲ႔ ဒို႔ႏွစ္ေယာက္
4.ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္ေလး
5.ပတ္သက္ခဲ့တစ္မွ်
6.ဆူး
7.အစြန္႔ပစ္ခံ
8.ျပစ္မွတ္
9.အစိမ္းလိုက္ရင္ဆိုင္
10.မင္းေၾကာင့္လား
11.ေခါင္းစဥ္မရွိ
12.မိုးၿပိဳၾကေတာင္မကယ္ႏိုင္ဘူး
13.ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ၾကာျဖဴတစ္ပြင့္

No comments:

Post a Comment

Mingalar Par !